» Материалы за 19.06.2018
на правах рекламы

Маълумотномаи бойгони маркази давлатии хуччатхои аксу садо

Муҳарир: archive аз 19-06-2018, 14:15
Маълумотномаи Бойгонии марказии давлатии ҳуҷҷатҳои аксу садо ва синамои
Ҷумҳурии Тоҷикистон

Бойгонии марказии давлатии ҳуҷҷатҳои аксу садо ва синамои Ҷумҳурии Тоҷикистон 1-августи соли 1971 дар асоси фармони Сардори идораи бойгонии назди Шӯрои Вазирони РСС Тоҷикистон бо фармони №6 аз 14-июни соли 1971 ба фаъолият оғоз кардааст. Мақсади бойгони, комплекткунӣ, нигохдории суратҳои ҳуҷҷатӣ, сабти овозҳо тавсифи онҳо, муратабсозӣ, феҳресткунонӣ, коркарди илмӣ-техникӣ, барқароркунӣ бо мақсадҳои хоҷагии халқ, ташвиқи тарғиботӣ ва илмӣ ба шумор меравад.Воқеоти таърихӣ дар солнома, асарҳои муаррихон сабт шуда то ба имрӯз дастраси мо гардидаанд, Бозёфтҳои илму техника имкон медиҳад, ки он на танҳо рӯи қоғаз сабт, балки дар шакли воқеи, бо таври зинда нигоҳдорӣ шаванд. Маҳфуздорандаи таърихӣ давлату давлатдорӣ ва халқияту миллат бойгониҳо ба шумор мераванд. Бойгонӣ хамчун радифи ивазнашавандаи давлат аз замони зуҳури давлат ба вуҷуд омада, ба он рушд менамояд. Саҳифаҳои таърихи халқи тоҷик дар Бойгонии марказии давлатии хуҷҷатҳои аксу садо ва синамои Ҷумҳурии Тоҷикистон маҳфуз буда, инъикоси худро аз солҳои 20-уми асри XX то имрӯз дарёфтаанд.Расму суратҳо асосан аз вазоратҳо, осорхонаҳо, муассисаҳо, институтҳои илмию тадқиқотӣ, лоҳиакашӣ, мактабҳои олӣ, театрҳо, редаксияи рӯзномаву маҷалаҳо ва МИТ «Ховар» ба бойгонӣ ворид мешаванд. Дар онҳо инъикоси ҳаёти иҷтимоӣ, иқтисодӣ, сиёсӣ ва фарҳангии халқи тоҷик баҳри бунёди ҷомеаи шӯравӣ ва Ҷумҳурии Тоҷикистони соҳибистиқлол, бо тамоми шарофият ва аслият ба амал бароварда шудааст. Дар заминаи суратҳуҷҷатҳо мо ба таври равшан возеҳ, муборизаи қаҳрамононаи халқи тоҷикро барои барқарор, мустаҳкам ва рушди сохтори давлатдории хеш, қадамҳои устуворонаи фарзандони машҳури халқи тоҷик Садриддин Айнӣ, Нусратулло Махсум, Шириншо Шотемур, Бобоҷон Ғафуров, Мирзо Турсунзода, Эмомали Раҳмонов дар роҳи созандагию ободӣ ва гулгулшукуфии кишвар, таъғиротҳои бузурги ичтимоӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ, барқароршавӣ ва густариши муносибатҳои дохилию хориҷӣ ва монанди инро дида метавонем. Суратҳуҷҷатҳо инъикоскунандаи бевоситаи симои қаҳрамонони ҷангу меҳнат, нахустин кормандони маҳалии соҳаҳои гуногуни Тоҷикистон, омаданӣ аввалин трактору автомобиль, аэроплан, қатора, сохтмонҳои азими хоҷагии халки Тоҷикистон ба шумор рафта, моро баҳри хештаншиносӣ ҳидоят карда, барои бунёди ҷомеаи пешрафти Ҷумҳурии Тоҷикистон масъул мекунад. Нахустин кори киносозони тоҷик В. Кузмин, А. Шевич, ва А. Гезулин- «Омадани аввалин поезд ба Душанбе», ки ҳанӯз соли 1929 ба навор гирифта шудааст аз экспонатҳои хеле пурқимат ба ҳисоб меравад. Умуман, он филмҳои хуҷҷатие, ки соли 1930-1940 ба монанди «Заминҷунбӣ дар Янгибозор», «Хуҷанди куҳан», «Дастгиркунии Иброҳимбек», «10-солагии Тоҷикистон», «Боми Ҷаҳон», «Шаҳри мо», «Нахустин интихобот», «Роҳ ба Помир», «Ҳайати Тоҷикистон дар фронти Ленинград», «Бозгашти ҷанговарон ба Ватан» ва ғайраҳо таҳия шудаанд, ва ба таъриху ташакули ҷумҳурии мо вобастаанд, дар бойгонӣ имрӯз ҳам маҳфузанд. Дар наворҳои синамо мо нутқҳои ҳароратбахши устод С. Айнӣ ва А. Лоҳутӣ, табассуми ширини сулҳхоҳонаи М. Турсунзода, М. Миршакар, Б. Раҳимзода ва чеҳраи Ш. Шотемур, Ч. Имомов, Н. Махсум, Я. Афзалӣ, Г. Дяков, Ҷ. Зокиров, Юлдош- Командир, Муқим Султоновро дар суратҳои таърихӣ аз сабти овозҳо баромаду гуфторҳои Фазлиддин Шоҳобов, Шодназар Соҳибов, С. Айнӣ, А. Лоҳутӣ, Б. Ғафуров ва дигаронро мебинему мешунавем, зеро хуҷҷат, расм ва навори синамо чун таърих дар ҳама гуна давр ва замон лозим шуда меистанд. Чун дар бойгонии мазкур асосан навори сабти садою симо ва аксҳо нигоҳ дошта мешавад, Мавқеи нисбатан муҳимро сарчашмаҳои ҳуҷҷатӣ дар инкишофи таърихнигории тоҷик бозӣ менамояд. Бойгониҳо далелҳои нисбатан арзишнокро медиҳанд, ки дар заминаи таҳлили ҳаматарафа ва умуман онҳо хулосабандиҳои илми таърих ба амал бароварда мешавад. Истифодаи ҳуҷҷатҳои бойгонӣ бо мақсади ташвиқу тағриботӣ ва маданӣ - равшаннамоӣ имконият медиҳад, ки насли ҷавонро дар рӯҳияи ватанпарварӣ, меҳнатдустӣ тарбият намуд. Дар ташакул ва пешравии кори Бойгонии марказии давлатии ҳуҷҷатҳои аксу садо ва синамои Ҷумҳурии Тоҷикистон саҳми арзандаи аввалин директорони Саридораи бойгонӣ Отаҷонов, Қаҳоров Негматулин мебошанд. Инчунин дар БМДҲАССҶТ ҳуҷҷатҳои садо ва овозҳои онҳо дар бойгонӣ нигоҳ дошта мешаванд, то ки наслҳои оянда аз ин ҳуҷҷатҳо истифода баранд ва дар бораи ин шахсони барӯманд маълумоти аниқу дақиқ дошта бошанд.

Дар БМДҲАССҶТ чунин ҳуҷҷатхо маҳфуздори карда мешаванд:

Суратҳуҷҷатҳо 140 ҳазор - пазитиву негатив, альбомҳо
Ҳуҷҷатҳои садо 4 900 овозҳо дар лентаҳои магнитӣ,пластинкаҳо
Ҳуҷҷатҳои синамо 12 ҳазор - дискҳо, видеокасетаҳо, лентаҳои магнитӣ.

Маълумотномаи бойгони маркази давлати

Муҳарир: archive аз 19-06-2018, 14:15
Маълумотномаи бойгонии марказии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Бойгонии марказии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқи моддаи 8-и Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хазинаи бойгонии миллӣ ва муассисаҳои бойгонӣ» ба бойгониҳои марказии давлатӣ таалуқ дошта,тибқи моддаи 6-и Қонуни мазкур ба таркиби муассисаҳои бойгонии Ҷумҳурии Тоҷикистон дохил мешавад. Бойгонии марказии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон 29-марти соли 1941 таҳти №723 бо қарори Шурои комисарони халқии Иттифоқи Республикаҳои Советии Сотсиалисти ҳамчун архиви марказии давлатии РСС Тоҷикистон ташкил шуда, дар фаъолияти худ ба Саридораи бойгонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тобеъ мебошад. Бойгонии марказии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар фаъолияти худ қонунгузории ҷорӣ ва санадҳои меъёри-ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба соҳаи кори бойгонӣ,фармонҳои Саридораи бойгонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон-ро дастури амал қарор медиҳад. Бойгонии марказии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон шахсӣ ҳуқуқӣ буда,дорои моликият,муҳр ва бланк бо тасвири Нишони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва номи худ бо забони давлатӣ мебошад. Номи расмӣ «Бойгонии марказии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» мебошад.
Фаъолияти Бойгонии марказии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Бойгонии марказии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ин мақсадҳо ташкил карда шудааст:
-ҷамъоварӣ ва таъмини нигоҳдории доимии ҳуҷҷатҳои Хазинаи бойгонии миллӣ:
-амалигардонии баҳисобгирии давлатии ҳуҷҷатҳои Хазинаи бойгонии миллӣ:
-сохтан ва мукаммал кардани дастгоҳи илмӣ-маълумотдиҳӣ ва маҳзанҳои маълумотҳо дар бораи ҳуҷҷатҳои хазинаҳои бойгонӣ:
-иттилоотонии мақомоти ҳокимияти давлатӣ,ташкилотҳои давлатӣ ва ҷамъиятӣ дар бораи ҳуҷҷатҳои бойгонӣ.
-истифода ва нашри ҳуҷҷатҳои бойгонӣ.-ташкили корҳои илмӣ-тадқиқоти ва методӣ оид ба масъалаҳои бойгоншиносӣ,ҳуҷҷатшиносӣ ва археография,ҷорӣ кардани техналогия ва малакаҳои пешқадам дар кори бойгонӣ.-ҳамчун маркази илмӣ-методӣ оид ба масъалаҳои кори бойгонӣ, расонидани ёрии методӣ ба филиалҳои бойгонии марказии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон. -оид ба масъалаҳои ташкили ҳуҷҷатҳо дар коргузорӣ, гузаронидани ташхис ва ба рӯйхатгирии парвандаҳои бойгонӣ расонидани ёрӣ ба мақомотҳои давлатӣ, муассисаҳо, ташкилотҳо ва корхонаҳо-манбаҳои пуркунии бойгон. Барои расидан ба ин мақсадҳо БМД Ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои зеринро ба амал меорад; -нигоҳдории доимии ҳуҷҷатҳои дар бойгон маҳфуз бударо таъмин мекунад; -комплекси чорабиниҳоро оид ба беҳдошти ҳолати физикии ҳуҷҷатҳоро мегузаронад, онҳоро таъмир мекунад, пеши пӯсидану вайрон шуданашонро мегирад. Ҳуҷҷатҳои қимматноки хазинаҳоро зоҳир карда ба ҳисоб мегирад,ба онҳо нусхаҳои эҳтиётӣ тайёр мекунад.Ташхиси илмӣ,таърихӣ ва таҷрибавии ҳуҷҷатҳои хазинаҳои бойгониро мегузаронад.Қоидаҳои замонавии нигоҳдорӣ,тармим ва ҳифзи ҳуҷҷатҳоро меомӯзад ва дар таҷрибаи кор татбиқ менамояд. -рӯйхати мақомотҳои давлатӣ,муассисаҳо,ташкилотҳои ҷамъиятӣ мақоми ҷумҳуриявӣ дошта-манбаҳои пуркунии Хазинаи бойгонии миллӣ-ро таҳия месозад.Оид ба ташхиси ҳуҷҷатҳо ва ба руйхатгирии парвандаҳои бойгонӣ ба ташкилотҳо,бо тарзи шартномавӣ,ёрии амалӣ мерасонад. -тибқи қонунгузории ҷорӣ дар соҳаи бойгонӣ оид ба ҷамъоварӣ ва нигоҳдории ҳуҷҷатҳои ташкилотҳо ва корхонаҳои ғайридавлатӣ чорабиниҳо мегузаронад. -бо назардошти дараҷаи истифодабарии ҳуҷҷатҳо якҷоя бо коркарди илмӣ-техникии парвандаҳои хазинаҳо,дастгоҳи илмӣ-маълумотдиҳӣ(маълумотномаи таърихӣ дар бораи хазина ва руйхати парвандаҳо)-ро такмил медиҳад. -барои таъмини ҷустуҷӯи маълумот оид ба ҳайат ва таркиби ҳуҷҷатҳои хазинаҳои бойгон каталогҳои мавзӯи ва бонки маҳзанҳои электронӣ таҳия месозад. -доир ба пешниҳоди маълумотҳои ҳуҷҷатӣ оид ба масъалаҳои актуалии сиёсӣ,иқтисодӣ,илмӣ,иҷтимои-фарҳангӣ,мақомотҳои ҳокимияти давлатӣ,ташкилотҳои илмӣ,воситаҳои ахбори омма ва дигар муассисаҳо ҳамкорӣ менамояд. -барои омӯзиш ба тадқиқотчиён дар толори хониш ҳуҷҷатҳо ё нусхаи онҳо,маълумотҳо оид ба таркиби ҳуҷҷатҳои хазинаҳоро пешниҳод менамояд. -дархостҳои ташкилотҳо ва муроҷиати шаҳрвандонро иҷро намуда дар асоси ҳуҷҷатҳои мавҷуд буда ба онҳо маълумотномаҳои бойгонӣ,нусхаи ҳуҷҷатҳо ва иқтибос аз ҳуҷҷатҳо пешниҳод менамояд. -мустақилона маҷмӯаи ҳуҷҷатҳо,маълумотномаҳо дар бораи ҳайат ва таркиби ҳуҷҷатҳои хазинаҳо,маҷмӯи каталогҳои бойгониро таҳия менамояд. -оид ба масъалаҳои бойгоншиносӣ ва археография дар ҳамкорӣ бо дигар бойгониҳои давлатӣ, муассисаҳои илмӣ корҳои илмӣ-тадқиқотӣ бурда маърӯзаҳои илмӣ,дастурамалҳо ва маводҳои илмӣ-методӣ тайёр мекунад. -чорабиниҳо оид ба таҷрибаивазкунии кормандони бойгонӣ ва филиалҳоро бо бойгониҳои давлатӣ ва байниидоравии ҳуҷҷатҳои ҳайати шахсӣ ташкил намуда мегузаронад. -тибқӣ санадҳои меъёрию ҳуқуқии соҳа,таҷрибаи пешқадами кори бойгониҳои ватанӣ ва хориҷиро омӯхта,методҳои муосири замонавиро ҷорӣ менамояд.
Таркиби ҳуҷҷатҳои Бойгонии марказии давлати Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Ба таркиби ҳуҷҷатҳои Бойгонии марказии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон хазинаҳои бойгонӣ, ҳуҷҷатҳои мӯҳлати нигоҳдориашон доимӣ, ҳуҷҷатҳои ҳайати шахсии вазорату идораҳо ва ташкилотҳое таҷдид гардида ва ё ба дигар шакли моликият гузаштааст, новобаста аз шакли моликият дохил мешавад. -ҳуҷҷатҳое,ки дар асоси фаъолияти мақомоти ҳокимияти давлатӣ,прокуратура,суд,суди иқтисодӣ,муассисаҳо,ташкилотҳо ва корхонаҳои давлатӣ,иттиҳодияҳои ғайридавлати(ширкатҳо,ҷамъиятҳо ва ғ) таҳия шудаанд.
-ҳуҷҷатҳои ӣлмӣ-техникӣ ва лоиҳавӣ-конструкторӣ. -ҳуҷҷатҳои электронӣ. -ёдгориҳои ҳуҷҷатии таърихӣ. -ҳуҷҷатҳо ва хотираҳои шахсони таърихӣ,сиёсӣ,қахрамонони меҳнат ва ҶБВ.
-нусхаҳои ба асл баробари ҳуҷҷатҳо,хазинаҳои эҳтиётии нусхаҳои ҳуҷҷатҳои қимматнок.
-ҳуҷҷатҳои баҳисобгирии давлатӣ,маълумотномаҳо ва роҳнамои хазинаҳо,маҷмӯи каталогҳо,маҳзанҳои электронии маълумотҳо,ки ҳайат ва таркиби ҳуҷҷатҳои хазинаҳои бойгонро мекушоянд.

Маълумотномаи Озмоишгох

Муҳарир: archive аз 19-06-2018, 14:15
Маълумотномаи Озмоишгоҳ

Озмоишгоҳи марказии барқароркунӣ ва нусхабардории ҳуҷҷатҳо дар асоси фармони Сардори Идораи бойгонии назди Шурои Вазирони РСС Тоҷикистон, таҳти №163 р аз 1 апрели соли 1959 ташкил ёфта, дар фаъолияти худ ба Саридораи бойгонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тобеъ мебошад. Озмоишгоҳи марказии барқароркунӣ ва нусхабардории ҳуҷҷатҳо муассисаи илмӣ-тадқиқотӣ мебошад. Озмоишгоҳи марказии барқароркунӣ ва нусхабардории ҳуҷҷатҳо дар фаъолияти худ қонунгузории ҷорӣ ва санадҳои меъёри-ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба соҳаи кори бойгонӣ, фармоишҳои Саридораи бойгонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дастур амал қарор медиҳад. Озмоишгоҳи марказии барқароркунӣ ва нусхабардории ҳуҷҷатҳо дорои бланк бо тасвири Нишони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва номи худ бо забони давлатӣ мебошад. Номи расми: «Озмоишгоҳи марказии барқароркунӣ ванусхабардории ҳуҷҷатҳо» мебошад.

Фаъолияти Озмоишгох

Озмоишгоҳи марказии барқароркунӣ ва нусхабардории ҳуҷҷатҳо бо ин мақсадҳо ташкил карда шудааст: Аз нав барқароркунии маводҳои қоғазии Хазинаи Бойгонии Миллӣ; Супоридани ҳуҷҷатҳо барои ба шакли электронӣ гузаронидан; Духтан ва муқовабандии ҳуҷҷатҳо; Ба бойгониҳои идоравию байниидоравӣ пешниҳод намудани дастуру тавсияҳои методӣ.

Ҳуқуқҳои Озмоишгох

Барои иҷро кардани мақсадҳои низомномавӣ Озмоишгоҳ ҳуқуқ дорад:Оид ба масъалаҳои ба тартиб оварӣ, ҳуҷҷатҳои бойгонӣ, ташкилӣ ҳуҷҷатҳо дар коргузорӣ ба шахсони ҳуқуқӣ ва фардӣ. Аз рӯи тартиби муқараршуда аз роҳбарият талаб намудани таъмини шароити мусоид барои меҳнати босамар,таҷҳизот ва лавозимоти зарурӣ.Бо ризоияти Саридораи бойгонӣ равон намудани кормандони Озмоишгоҳ ба кишварҳои хориҷ баҳри баланд бардоштани сатҳи донишу малакаи корӣ. Омузонидани донишҷуёни таҷрибаомӯз бо кору фаъолияти Озмоишгоҳ. Дар кори ҷаласаи назди сардор ва ҷаласаҳои умумӣ,конференсияҳои илмӣ,семинар машваратҳо ,ҷаласаҳои ки дар Саридораи бойгонии назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мегузарад, фаъолона иштирок намуда оиди фаъолияти Озмоишгоҳ маълумотҳо пешниҳод намоянд.Озмоишгоҳ ӯҳдадораст: Фаъолияти худро мутобиқи нақшаи солонаи кор, ки аз ҷониби Саридораи бойгонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда шудааст, пешбарад ва дар мӯҳлати муайянкардашуда ҳисобот диҳад; Шароити бехатарии меҳнатро барои кормандон таъмин намояд, барои расонидани зарар ба саломатӣ ва қобили кори онҳо тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгар мебошад;

Вазифаҳои асосии Озмоишгоҳ

Таъмир, муқовабандӣ, таъмири ҷузъӣ ва ширешбандии ҳуҷҷатҳои Бойгонии марказии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон,вазоратҳо,идораю ташкилотҳо, муассисаҳо ворид шуда аз нав таъмиру тармим шуда духта мешаванд,ки чунин намуди корҳоро дар бар мегирад:
Кушода буридани ресмонҳои парвандаҳо ва гузаронидани ин маводҳо ба шакли электронӣ;
Нест намудани мағор аз ширеши пешина;
Варақ ба варақ аз чанг тоза намудан бо чутка;
Мустаҳкам намудани асоси ҳуҷҷат;
Илова намудани ҷои шерозбандии китоб;
Ҷо ба ҷо гузории варақҳо;
Хушк намудани ҳуҷҷатҳо;
Сӯрох намудани ҳуҷҷатҳо;
Дӯхтан ва муқовабандии ҳуҷҷатҳо;
Таьмири( рестовратсияи) ҳуҷҷатҳо;
Ба тартиб овардани муқоваҳо;
Буридан ва захираи картон барои муқовабандӣ;
Буридан ва захираи қоғаз барои муқовабандӣ;

Шуъбаи чамъовари ва ташхиси хуччатхо

Муҳарир: archive аз 19-06-2018, 14:15
Шӯъбаи ҷамъовари ва ташхиси ҳуҷҷатҳо

Шӯъбаи ҷамъовари ва ташхиси ҳуҷҷатҳои бойгониҳои идоравӣ ва таъминоти нигаҳдори ҳуҷҷатҳои БМДҲАСС ҶТ як қисми структураи Бойгони маркази давлати ҳуҷҷатҳои аксу садо ва синамои ҶТ мебошад.
Ба шӯъба инҳо дохил мешаванд:

а) комплект кардани ҳуҷатҳои филми, сурати ва овози .
б) ҳуҷҷатҳои филмии -35мм ва 16мм.
в) суратҳуҷҷатҳо – негатив ва позитивҳо.
г) ҳуҷҷатҳои овози дар лентаҳои магнити ва грампластикаҳо.
д) китоби бақайдгири ва навишти ҳуҷҷатҳо.
е) китоби тафтиши ҳолати техникии ҳуҷҷатҳо.
ё) китоби додани ҳуҷҷатҳо аз маҳфузгоҳо.

Шуъбаи ҷамъовари ва ташхиси ҳуҷҷатҳои бойгониҳои идоравӣ ва таъминоти нигаҳдории ҳуҷҷатҳои Бойгонии марказии давлатии ҳуҷҷатҳои аксу садова синамои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар кори худ ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Хазинаи бойгонии миллӣ ва муассисаҳои бойгоӣ» ,Низомномаи Бойгонии марказии давлатии ҳуҷҷатҳои аксу садо ва синамои Ҷумҳурии Тоҷҷикистон , қоидаҳои асосии кори бойгониҳои давлатӣ ва идоравӣ, фармонҳо ва дастурҳои Саридораи бойгонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, фармонҳои директори БМДҲАСС ҶТ, дигар санадҳои меъёри –ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба роҳбарӣ мегирад. Сохтор ва шумораи штатии шуъба аз ҷониби Саридораи бойгонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муқарар карда мешавад: Шуъба дар асоси нақшаҳои тасдиқшудаи солона ва нимсола кори худро ба роҳ монда оиди фаъолияти худ ҳисобот омода месозад.

Вазифаҳо ва функсияҳои асосии шуъба

Дар коркарди мавзӯҳои илмӣ оид ба масъалаҳои ҷамъоварӣ, ташхиси қиматнокии ҳуҷҷатҳо, баҳисобгирӣ ва таъминоти нигаҳдории ҳуҷҷатҳои аксу садо ва синамо. Ташкили баҳисобгирии ҳуҷҷатҳои дар бойгонӣ маҳфузбударо таъмин мекунад, дар коркарди назариявии масъалаҳои ҷамъоварӣ ва ташхиси қиматнокии ҳуҷҷатҳо, ташкили ҳуҷҷатҳо дар коргузории ташкилоту муассисаҳо иштирок менамояд, баррасии ин масъалаҳоро дар Камиссияи Марказии Мутаҳидаи Ташхисии Тафтиши ва методии бойгонӣ ташкил мекунад. Руйхати ташкилотҳо ва муассисаҳо –сарчашмаҳои ҷамъоварии ҳуҷҷатҳои БМДҲАСС-ро муайян мекунад. Санҷиши ҳолати техникии ҳуҷҷатҳои аксу садо ва синаморо бо мақсади зоҳир намудани ҳуҷҷатҳои осебдида мегузаронад. Ҷаъоварии ҳуҷҷатҳои бойгониро аз ҳисоби ҳуҷҷатҳои аксу садо ва синамо, ки дар ҷарёни фаъолият ташкилоту муассисаҳо ташкил шудаанд, ба амал мебарорад. Баҳисобгирии дурусти ҳуҷҷатҳоро ттаъмин мекунад, санҷиши ҳолати мавҷудияти ҳуҷҷатҳоро мегузаронад кори таъсиси хазинаи эҳтиётии ҳуҷҷатҳоро таъмин мекунад. Дар ҷарёни ҷамъоварӣ ташхиси илмӣ ва амалии қиматнокии ҳуҷҷатҳои аксу синаморо ба амал мебарорад. Назорати ташкили баҳисобгирӣ, нигоҳдорӣ ва истифодабарии ҳуҷҷатҳои аксу садо ва синаморо дар ташкилоту муассисаҳо ба амал мебарорад, аз ҷумла ба ташкилоту муассисаҳо ба амл мебарорад, аз ҷумла ба ташкилоту муассисаҳо сарчашмаҳои ҷамъоварии бойгоноид ба батартибоварӣ, баҳисобгирӣ ва нигаҳдории ҳуҷҷатҳои аксу садо ва синамо, коркарди ҳуҷҷатҳои меъёрӣ, низомномаи КТ ва бойгониҳо, ёрии методӣ ва тавсияҳо медиҳад, назоратро оиди иҷрои онҳо амалӣ мегардонад. Дар маҳфузгоҳҳо қабули ҳуҷҷатҳоро мегузаронад, истифодаи ҳуҷҷатҳоро ташкил мекунад, ба саривақт баргардондани инҳо назоратро ҷорӣ мекунад. Баҳисобгирии ҳолати мавҷудият, мазмун ва дастгоҳи илмӣ- маълумотдиҳии ҳуҷҷатҳои аксу садо ва синаморо, ки дар ҷарёни фаъолияти ташкилоту муассисаҳои ҷумҳуриявӣ ба вуҷуд омадаанд, амалӣ гардонида,бо ин мақсад шиносномакунии ин бойгониҳоро ташкил мекунад. Дар кори конференсияҳои илмӣ, семинар-машваратҳо, ҷаласаҳое, ки БМДҲАСС ҶТ ва Саридораи бойнонии назди Ҳукумати Ҷумҳури Тоҷикистон мегузаронад, иштирок мекунанд.

Рохбарияти БМДХАСС ЧТ

Муҳарир: archive аз 19-06-2018, 14:15
Содиқов Хуршед Рустамович
•Соли таваллуд: 28 декабри соли 1964
•Ҷои таваллуд:ш.Кӯлоб, вилояти Хатлон
•Миллат: тоҷик
соли 1981 ба Донишгоҳи Педагогии шаҳри Кӯлобро хатм намудааст.
•Ихтисос:Иқтисодчи,Омӯзгор
•Вазъи оилавӣ:оиладор, соҳиби 4 фарзанд
•Суроғаи зист: ш.Душанбе
Кор ва фаъолияти собиқа:

• Солҳои 1986 - 1987 - Омузгори мактаби миёнаи № 21 ноҳияи Ғарм
• Солҳои 1987 – 1993 - Омӯзгори мактаби миёнаи №25 ш.Кӯлоб
• Солҳои 1993 – 1996 – Идораи савдои ш.Кӯлоб
• Солҳои 1996 – 2000 – Комбинати орди ҳаҳри Кӯлоб,сардори шуъбаи таъминот (сбыт)
• Солҳои 2000 – 2001 –Амонатбонк-и ш.Кӯлоб,сардори шуъбаи амалиётӣ
• Солҳои 2001 – 2002 - сардори шуъбаи нафақа,пасандоз ва қоғазҳои қиматнок
• Солҳои 2002 – 2005 - Донишгоҳи давлатии ш.Кӯлоб,шуъбаи иқтисоди (ғоибона)
• Солҳои 2005 – 2010 - Муовини сардори ҶСШК Кӯлобгзар
• Солҳои 2010 – 2012 - Сардори ҶШСК Кӯлобгзар
• Солҳои 2012 – 2017 - Директори бойгонии давлатии вилояти Хатлон дар шаҳри Кӯлоб
• Аз 16 майи соли 2018 то ҳол директори бойгонии марказии давлатии ҳуҷҷатҳои аксу садо ва синамои Ҷумҳурии Тоҷикисон.

Маълумотномаи филиали Хисор

Муҳарир: archive аз 19-06-2018, 14:15
М а ъ л у м о т н о м а
оид ба фаъолияти филиали БМД Ҷумҳурии Тоҷикистон
дар ш.Ҳисор


Аз таъсисёбии филиали Бойгонии Марказии Давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Ҳисор 55 сол сипари шуд.
Ин муассисаи давлати дар асоси Қарори Совети Вазирони РСС Тоҷикистон аз 5 апрели соли 1963 №145 дар доираи бойгониҳои ноҳиявии Ҳисор ва Регар (ҳозира шаҳри Турсунзода) ба фаъолият пардохтааст, хизматрасонии бойгони дар давраи Соҳибистиқлолият боз ҳам васеъ гардида ноҳияҳои Шаҳринав ва Варзобро низ дар бар мегирад. Бинои филиал дар ибтидо аз 360 метри мураббаъ масоҳат ва 120 пагон метр рафакҳо иборат буд. Соли 1968 бинои кунунии филиал сохта ба истифода дода шуд, ки барои ғунҷоиши 240 ҳазор парванда пешбини гаштааст.
Мақсади асосии бойгони агар ҷамъ овардани ҳуҷҷатҳо бошад, вази-фаи бойгони таъмини бехатарӣ ва мавриди истифода қарор додани фондҳои бойгони мебошад.
Дар маҳфузгоҳҳои бойгони то 62000 парванда нигоҳ дошта шуда солҳои 1925-2014-умро дар бар гирифта 425 хазинаи бойгони (фонд)-ро ташкил медиҳад, ки аз ин 245 фондҳои истифодашаванда, 175 хазинаи бойгонӣ озод ва 5 хазинаи бойгонӣ ба дигар бойгонӣ гузаронида мебошад.
Маҳфузгоҳҳо бо рафакҳои тахтаги таъмин буда (бо зидисухтор руйпуш карда шудааст) ҳамаи парвандаҳо дар рафакҳо нигоҳ дошта мешаванд, ки қисми зиёди парвандаҳо дар қутиҳо ва қисме аз парвандаҳо аз сабаби таъмин набудани қутиҳо бо бастаҳо нигоҳ дошта шуда, рутубатнокии маҳфузгоҳҳо таҳти назорати мутахасисони бойгони қарор дошта бо ҳароратсанчакҳо таъмин буда ҳаррӯза дар китоби бақайдгири ба қайд гирифта мешавад. Маҳфузгоҳҳо бо воситаҳои техники бехатари, ноқилҳои зудэҳсоси зидди сӯхторӣ, асбобҳои суторхомушкуни, салқинкунакҳо ва воситаҳои посбони «сигнализасия» таъмин намебошад.
Таркиби парвандаҳои фонди хазинаи бойгонии миллӣ иборат аз ҳуҷҷатҳои ташкилоту муассисаҳо новобаста аз шакли моликият, парвандаҳои судию прокурори, фонд колексияи фаъолони сохти колхозӣ, иштирокчиёни ҷанги ҷаҳонӣ, Қаҳрамонони меҳнати сотсиалистӣ, фонд колексия заминларзаи Ҳисор, ҳуҷҷатҳои иникоскунандаи воқеъаҳои ҷанги шаҳрвандӣ, иштирокчиёни иҷлосияи 16-ӯми Шӯрои Олии Тоҷикистон, Комиссияҳои конунигардонии молу мулк, ва ғайра иборат мебошанд.
Филиали Бойгонии Марказии Давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳраки Ҳисор Қонуну қарорҳои дар соҳаи бойгонидорӣ қабул намудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистонро мавриди амал қарор дода мақсаду вазифаҳои дар наздашон гузоштаро дар муҳлатҳои пешбинишуда ба иҷро мерасонанд.
Мусалам аст, ки талаботи аҳолӣ нисбат ба иттилооти бойгонӣ сол аз сол меафзояд. Кормандони филиал кушиш ба он доданнд, ки солҳои наздик дар асоси «Барномаи давлатӣ оид ба рушди соҳа» хизматрасонии электрониро ба роҳ монда эҳтиёҷоти аҳолиро дар муҳлати кӯтоҳтарин иҷро намоянд.
Муфасал:​​​

Таърихи муассиса

Муҳарир: archive аз 19-06-2018, 14:15
Маълумотнома дар бораи таърихи Саридора,нақшаи идоракунӣ ва ташкилотҳои системаи он (солӣ таъсисёбӣ, таҷдиди сохтор,зарурат сабаб)

Таърихи Саридора:Саридораи Бойгонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд Саридора) ҳамчун Идораи марказии бойгонӣ дар назди Кумитаи иҷроияи марказии (КИМ) ҶШС Тоҷикистон соли 1930 ташкил шудааст.Соли 1938 ба шуъбаи бойгонии Комиссариати халқии корҳои дохилии ҶШС Тоҷикистон,Соли 1960 ба Идораи бойгонии назди Шӯрои Вазирони ҶШС Тоҷикистон,соли 1980 ба Саридораи бойгонии Шӯрои назди Вазирони ҶШС Тоҷикистон табдил ёфт.Соли 1988 ба сифати шӯъбаи тобеи Вазорати адлияи ҶШС Тоҷикистон шуд.Соли 1989 Шӯъбаи бойгонии Вазорати адлияи ҶШС Тоҷикистон ба Саридораи бойгонии назди Шӯрои Вазирони ҶШС Тоҷикистон,соли 1991 ба Саридораи бойгонии назди Девони Вазирони Ҷумҳурии Тоҷикистон,соли 1992 ба Саридораи бойгонии назди Шӯрои Вазирони Ҷумҳурии Тоҷикистон,соли 1994 ба Идори кулли бойгонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон,аз моҳи декабри соли 2006 ба Саридораи бойгонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон табдил ёфт.

Муфасал:

Маълумот оид ба вазифахо ва самтхои фаъолият (мутобиқи Низомнома)

Муҳарир: archive аз 19-06-2018, 14:15
Маълумоти мухтасар оид ба вазифаҳо, ваколатҳо ва самтҳои фаъолият
(мутобиқи Низомнома ).

Саридораи бойгонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон роҳбарии Хазинаи бойгонии миллии Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба ӯҳда дорад, ки он қисми таркибии мероси таърихию фарҳангии ватанӣ ва ҷаҳонӣ буда, дорои захираҳои ахбори ҷомеа мебошад. Ваколатҳои Саридораи бойгонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон : ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон лоиҳаҳои қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, санадҳои меъёрии ҳуқуқии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ оид ба масъалаҳои соҳавии Саридораи бойгонӣ, ки оид ба онҳо қабули Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон зарур мебошад, инчунин лоиҳаи нақшаи кори солона ва нишондиҳандаҳои пешбининамудаи фаъолияти Саридораи бойгониро пешниҳод менамояд;
Дар асос ва баҳри иҷрои Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон ва қонунҳои конститутсионӣ, қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, санадҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи муқаррарнамудаи фаъолият санадҳои меъёрии ҳуқуқии зеринро қабул менамояд:

- низомномаҳои намунавии бойгониҳои давлатӣ, соҳавӣ, идоравӣ ва байниидоравӣ;
- низомномаҳои комиссияи ташҳисию тафтишотӣ;
- тартиби кори комиссияҳои ташхисию тафтишотӣ;
- қоидаҳои кори бойгониҳои давлатӣ ва идоравӣ;
- дастурамалҳои коргузорӣ;
- номгӯи намунавии корҳо;
- дастурамали кори бойгониҳои байниидоравӣ;
- номгуи намунавӣ ва соҳавии ҳуҷҷатҳо;
- номгӯи кору хизматрасонӣ, ки аз ҷониби бойгониҳои давлатӣ дар асоси шартнома пешниҳод мегардад;
- тартиби ба ҷумҳурӣ ворид намудан ва аз дохили ҷумҳурӣ баровардани ҳуҷҷатҳои Хазинаи бойгонии миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон;

Дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ оид ба масъалаҳои соҳаи муқаррарнамудаи фаъолият, ба истиснои масъалаҳое, ки батанзимдарории ҳуқуқии онҳо мутобиқи Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунҳои конститутсионӣ ва қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, санадҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон танҳо бо қонунҳои конститутсионӣ ва қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, санадҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷро мешавад;

- Ташкили ҷамъоварӣ ва нигоҳдории ҳуҷҷатҳои Хазинаи бойгонии миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бойгониҳои давлатӣ ва идоравии Ҷумҳурии Тоҷикистон;

- Назорат аз болои тартиби муқарраргардида ва супоридани ҳуҷҷатҳои ташкилотҳои ҷамъиятӣ ва шаҳрвандон ба бойгониҳои давлатӣ, инчунин ба осорхонаҳо ва китобхонаҳо;

- Ташкили корҳо оид ба ошкор намудани ҳуҷҷатҳои таърихии давлати Тоҷикистон, ки дар бойгониҳои давлатҳои хориҷӣ маҳфуз мебошанд ва бо матни асл ё нусхаҳои ин ҳуҷҷатҳо таъмин намудани Хазинаи бойгонии миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ;

- Ташкили баҳисобгирии давлатии марказонидашудаи ҳуҷҷатҳои Хазинаи бойгонии миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар бойгониҳои давлатӣ ва идоравӣ, осорхонаю китобхонаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон маҳфузанд ва инчунин ба моликияти ташкилотҳои ҷамъиятӣ ва шаҳрвандон дохиланд.

- Ташкили корҳои коркарди илмӣ – техникии ҳуҷҷатҳои бойгониҳои идоравӣ дар асоси шартнома;

- Ташкили корҳо оид ба омодагии Хазинаи эҳтиётии нусхаҳои нодир, арзишнок ва дорои аҳамияти таъриҳӣ;

- Расонидани ёрии методию амалӣ дар корҳои таъминоти ҳифозат, ҷамъоварӣ ва истифодаи ҳуҷҷатҳои Хазинаи бойгонии миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон;

- Таъминоти омодагӣ ва рушди тартиботи илмӣ-иттилоотӣ ба ҳуҷҷатҳои Хазинаи бойгонии миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон;

- Роҳбарии корҳои илмӣ – тадқиқотӣ ва методии муассисаҳои бойгониҳои ҷумҳурӣ дар соҳаи бойгоншиносӣ ва ҳуҷҷатнигорӣ;
- Бурдани назорати давлатӣ аз болои нигоҳдорӣ ва истифодаи ҳуҷҷатҳои Хазинаи бойгонии миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон.
Саридораи бойгонӣ бо мақсади иҷрои ваколатҳо дар соҳаи муқаррарнамудаи фаъолият ҳуқуқ дорад:

- Манбаъҳои ҷамъоварии ҳуҷҷатҳоро Хазинаи бойгонии миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва инчунин таркиби ҳуҷҷатҳоро;

- Гузаронидани тафтишоти кори хадамоти коргузорӣ ва бойгонидории вазорату идораҳо, муассисаҳо, корхонаҳо ва дигар ташкилотҳои ҷумҳурӣ сарфи назар аз шакли моликият;

- Мувофиқа намудани қоидаҳо, дастурамалҳо ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ оид ба масъалаҳои бойгонидорӣ ва коргузорӣ, ки аз ҷониби вазорату идораҳои ҷумҳурӣ таҳия гардидааст;

- Бурдани назорат аз болои кори мақомоти тобеи Саридораи бойгонӣ.

Дар айни ҳол шабакаи васеи муассисаҳои бойгонӣ амал мекунад, ки иборат аз 12 бойгонии давлатӣ ва 72 бойгонии байниидоравии ҳуҷҷатҳои ҳайати шахсии назди мақомоти иҷроияи шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ аст.
 

Ҳамаги дар сомона: 4
Истифодабарандаи аъзо шуда: 0
Меҳмон: 4