на правах рекламы

Роҳбарияти Бойгонии Марказии Давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Муҳарир: archive аз 21-06-2018, 07:18
Наименнование организации дела которые хронятся (75 - лет )на централном Архиве (ЦГА Р.Т)
1."Таджиктриктажбыт"
2.Производственное торговое предпрятие "Рох"
3.Общепит Фрунзеского района.
4.Ассоциация соц.Защиты предпринимательства Министерства Юстиции РТ.
5.Республиканская оптово-розничная фирма "Галантереяконтракторг"
6.ООО "Волна"
7.ООО "Таьмири Роххо ва сохтмон
8.ООО "Газиндустрия"
9.ООО "Интел-связь-Т"
10.ООО "Вахдат трейнинг"
11.ООО "Азия трединг и Шопинг Со"
12.ООО "Асприм Ойл"

Маълумотномаи бойгони маркази давлати

Муҳарир: archive аз 19-06-2018, 14:15
Маълумотномаи бойгонии марказии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Бойгонии марказии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқи моддаи 8-и Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хазинаи бойгонии миллӣ ва муассисаҳои бойгонӣ» ба бойгониҳои марказии давлатӣ таалуқ дошта,тибқи моддаи 6-и Қонуни мазкур ба таркиби муассисаҳои бойгонии Ҷумҳурии Тоҷикистон дохил мешавад. Бойгонии марказии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон 29-марти соли 1941 таҳти №723 бо қарори Шурои комисарони халқии Иттифоқи Республикаҳои Советии Сотсиалисти ҳамчун архиви марказии давлатии РСС Тоҷикистон ташкил шуда, дар фаъолияти худ ба Саридораи бойгонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тобеъ мебошад. Бойгонии марказии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар фаъолияти худ қонунгузории ҷорӣ ва санадҳои меъёри-ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба соҳаи кори бойгонӣ,фармонҳои Саридораи бойгонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон-ро дастури амал қарор медиҳад. Бойгонии марказии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон шахсӣ ҳуқуқӣ буда,дорои моликият,муҳр ва бланк бо тасвири Нишони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва номи худ бо забони давлатӣ мебошад. Номи расмӣ «Бойгонии марказии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» мебошад.
Фаъолияти Бойгонии марказии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Бойгонии марказии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ин мақсадҳо ташкил карда шудааст:
-ҷамъоварӣ ва таъмини нигоҳдории доимии ҳуҷҷатҳои Хазинаи бойгонии миллӣ:
-амалигардонии баҳисобгирии давлатии ҳуҷҷатҳои Хазинаи бойгонии миллӣ:
-сохтан ва мукаммал кардани дастгоҳи илмӣ-маълумотдиҳӣ ва маҳзанҳои маълумотҳо дар бораи ҳуҷҷатҳои хазинаҳои бойгонӣ:
-иттилоотонии мақомоти ҳокимияти давлатӣ,ташкилотҳои давлатӣ ва ҷамъиятӣ дар бораи ҳуҷҷатҳои бойгонӣ.
-истифода ва нашри ҳуҷҷатҳои бойгонӣ.-ташкили корҳои илмӣ-тадқиқоти ва методӣ оид ба масъалаҳои бойгоншиносӣ,ҳуҷҷатшиносӣ ва археография,ҷорӣ кардани техналогия ва малакаҳои пешқадам дар кори бойгонӣ.-ҳамчун маркази илмӣ-методӣ оид ба масъалаҳои кори бойгонӣ, расонидани ёрии методӣ ба филиалҳои бойгонии марказии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон. -оид ба масъалаҳои ташкили ҳуҷҷатҳо дар коргузорӣ, гузаронидани ташхис ва ба рӯйхатгирии парвандаҳои бойгонӣ расонидани ёрӣ ба мақомотҳои давлатӣ, муассисаҳо, ташкилотҳо ва корхонаҳо-манбаҳои пуркунии бойгон. Барои расидан ба ин мақсадҳо БМД Ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои зеринро ба амал меорад; -нигоҳдории доимии ҳуҷҷатҳои дар бойгон маҳфуз бударо таъмин мекунад; -комплекси чорабиниҳоро оид ба беҳдошти ҳолати физикии ҳуҷҷатҳоро мегузаронад, онҳоро таъмир мекунад, пеши пӯсидану вайрон шуданашонро мегирад. Ҳуҷҷатҳои қимматноки хазинаҳоро зоҳир карда ба ҳисоб мегирад,ба онҳо нусхаҳои эҳтиётӣ тайёр мекунад.Ташхиси илмӣ,таърихӣ ва таҷрибавии ҳуҷҷатҳои хазинаҳои бойгониро мегузаронад.Қоидаҳои замонавии нигоҳдорӣ,тармим ва ҳифзи ҳуҷҷатҳоро меомӯзад ва дар таҷрибаи кор татбиқ менамояд. -рӯйхати мақомотҳои давлатӣ,муассисаҳо,ташкилотҳои ҷамъиятӣ мақоми ҷумҳуриявӣ дошта-манбаҳои пуркунии Хазинаи бойгонии миллӣ-ро таҳия месозад.Оид ба ташхиси ҳуҷҷатҳо ва ба руйхатгирии парвандаҳои бойгонӣ ба ташкилотҳо,бо тарзи шартномавӣ,ёрии амалӣ мерасонад. -тибқи қонунгузории ҷорӣ дар соҳаи бойгонӣ оид ба ҷамъоварӣ ва нигоҳдории ҳуҷҷатҳои ташкилотҳо ва корхонаҳои ғайридавлатӣ чорабиниҳо мегузаронад. -бо назардошти дараҷаи истифодабарии ҳуҷҷатҳо якҷоя бо коркарди илмӣ-техникии парвандаҳои хазинаҳо,дастгоҳи илмӣ-маълумотдиҳӣ(маълумотномаи таърихӣ дар бораи хазина ва руйхати парвандаҳо)-ро такмил медиҳад. -барои таъмини ҷустуҷӯи маълумот оид ба ҳайат ва таркиби ҳуҷҷатҳои хазинаҳои бойгон каталогҳои мавзӯи ва бонки маҳзанҳои электронӣ таҳия месозад. -доир ба пешниҳоди маълумотҳои ҳуҷҷатӣ оид ба масъалаҳои актуалии сиёсӣ,иқтисодӣ,илмӣ,иҷтимои-фарҳангӣ,мақомотҳои ҳокимияти давлатӣ,ташкилотҳои илмӣ,воситаҳои ахбори омма ва дигар муассисаҳо ҳамкорӣ менамояд. -барои омӯзиш ба тадқиқотчиён дар толори хониш ҳуҷҷатҳо ё нусхаи онҳо,маълумотҳо оид ба таркиби ҳуҷҷатҳои хазинаҳоро пешниҳод менамояд. -дархостҳои ташкилотҳо ва муроҷиати шаҳрвандонро иҷро намуда дар асоси ҳуҷҷатҳои мавҷуд буда ба онҳо маълумотномаҳои бойгонӣ,нусхаи ҳуҷҷатҳо ва иқтибос аз ҳуҷҷатҳо пешниҳод менамояд. -мустақилона маҷмӯаи ҳуҷҷатҳо,маълумотномаҳо дар бораи ҳайат ва таркиби ҳуҷҷатҳои хазинаҳо,маҷмӯи каталогҳои бойгониро таҳия менамояд. -оид ба масъалаҳои бойгоншиносӣ ва археография дар ҳамкорӣ бо дигар бойгониҳои давлатӣ, муассисаҳои илмӣ корҳои илмӣ-тадқиқотӣ бурда маърӯзаҳои илмӣ,дастурамалҳо ва маводҳои илмӣ-методӣ тайёр мекунад. -чорабиниҳо оид ба таҷрибаивазкунии кормандони бойгонӣ ва филиалҳоро бо бойгониҳои давлатӣ ва байниидоравии ҳуҷҷатҳои ҳайати шахсӣ ташкил намуда мегузаронад. -тибқӣ санадҳои меъёрию ҳуқуқии соҳа,таҷрибаи пешқадами кори бойгониҳои ватанӣ ва хориҷиро омӯхта,методҳои муосири замонавиро ҷорӣ менамояд.
Таркиби ҳуҷҷатҳои Бойгонии марказии давлати Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Ба таркиби ҳуҷҷатҳои Бойгонии марказии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон хазинаҳои бойгонӣ, ҳуҷҷатҳои мӯҳлати нигоҳдориашон доимӣ, ҳуҷҷатҳои ҳайати шахсии вазорату идораҳо ва ташкилотҳое таҷдид гардида ва ё ба дигар шакли моликият гузаштааст, новобаста аз шакли моликият дохил мешавад. -ҳуҷҷатҳое,ки дар асоси фаъолияти мақомоти ҳокимияти давлатӣ,прокуратура,суд,суди иқтисодӣ,муассисаҳо,ташкилотҳо ва корхонаҳои давлатӣ,иттиҳодияҳои ғайридавлати(ширкатҳо,ҷамъиятҳо ва ғ) таҳия шудаанд.
-ҳуҷҷатҳои ӣлмӣ-техникӣ ва лоиҳавӣ-конструкторӣ. -ҳуҷҷатҳои электронӣ. -ёдгориҳои ҳуҷҷатии таърихӣ. -ҳуҷҷатҳо ва хотираҳои шахсони таърихӣ,сиёсӣ,қахрамонони меҳнат ва ҶБВ.
-нусхаҳои ба асл баробари ҳуҷҷатҳо,хазинаҳои эҳтиётии нусхаҳои ҳуҷҷатҳои қимматнок.
-ҳуҷҷатҳои баҳисобгирии давлатӣ,маълумотномаҳо ва роҳнамои хазинаҳо,маҷмӯи каталогҳо,маҳзанҳои электронии маълумотҳо,ки ҳайат ва таркиби ҳуҷҷатҳои хазинаҳои бойгонро мекушоянд.

Маълумотномаи филиали Хисор

Муҳарир: archive аз 19-06-2018, 14:15
М а ъ л у м о т н о м а
оид ба фаъолияти филиали БМД Ҷумҳурии Тоҷикистон
дар ш.Ҳисор


Аз таъсисёбии филиали Бойгонии Марказии Давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Ҳисор 55 сол сипари шуд.
Ин муассисаи давлати дар асоси Қарори Совети Вазирони РСС Тоҷикистон аз 5 апрели соли 1963 №145 дар доираи бойгониҳои ноҳиявии Ҳисор ва Регар (ҳозира шаҳри Турсунзода) ба фаъолият пардохтааст, хизматрасонии бойгони дар давраи Соҳибистиқлолият боз ҳам васеъ гардида ноҳияҳои Шаҳринав ва Варзобро низ дар бар мегирад. Бинои филиал дар ибтидо аз 360 метри мураббаъ масоҳат ва 120 пагон метр рафакҳо иборат буд. Соли 1968 бинои кунунии филиал сохта ба истифода дода шуд, ки барои ғунҷоиши 240 ҳазор парванда пешбини гаштааст.
Мақсади асосии бойгони агар ҷамъ овардани ҳуҷҷатҳо бошад, вази-фаи бойгони таъмини бехатарӣ ва мавриди истифода қарор додани фондҳои бойгони мебошад.
Дар маҳфузгоҳҳои бойгони то 62000 парванда нигоҳ дошта шуда солҳои 1925-2014-умро дар бар гирифта 425 хазинаи бойгони (фонд)-ро ташкил медиҳад, ки аз ин 245 фондҳои истифодашаванда, 175 хазинаи бойгонӣ озод ва 5 хазинаи бойгонӣ ба дигар бойгонӣ гузаронида мебошад.
Маҳфузгоҳҳо бо рафакҳои тахтаги таъмин буда (бо зидисухтор руйпуш карда шудааст) ҳамаи парвандаҳо дар рафакҳо нигоҳ дошта мешаванд, ки қисми зиёди парвандаҳо дар қутиҳо ва қисме аз парвандаҳо аз сабаби таъмин набудани қутиҳо бо бастаҳо нигоҳ дошта шуда, рутубатнокии маҳфузгоҳҳо таҳти назорати мутахасисони бойгони қарор дошта бо ҳароратсанчакҳо таъмин буда ҳаррӯза дар китоби бақайдгири ба қайд гирифта мешавад. Маҳфузгоҳҳо бо воситаҳои техники бехатари, ноқилҳои зудэҳсоси зидди сӯхторӣ, асбобҳои суторхомушкуни, салқинкунакҳо ва воситаҳои посбони «сигнализасия» таъмин намебошад.
Таркиби парвандаҳои фонди хазинаи бойгонии миллӣ иборат аз ҳуҷҷатҳои ташкилоту муассисаҳо новобаста аз шакли моликият, парвандаҳои судию прокурори, фонд колексияи фаъолони сохти колхозӣ, иштирокчиёни ҷанги ҷаҳонӣ, Қаҳрамонони меҳнати сотсиалистӣ, фонд колексия заминларзаи Ҳисор, ҳуҷҷатҳои иникоскунандаи воқеъаҳои ҷанги шаҳрвандӣ, иштирокчиёни иҷлосияи 16-ӯми Шӯрои Олии Тоҷикистон, Комиссияҳои конунигардонии молу мулк, ва ғайра иборат мебошанд.
Филиали Бойгонии Марказии Давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳраки Ҳисор Қонуну қарорҳои дар соҳаи бойгонидорӣ қабул намудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистонро мавриди амал қарор дода мақсаду вазифаҳои дар наздашон гузоштаро дар муҳлатҳои пешбинишуда ба иҷро мерасонанд.
Мусалам аст, ки талаботи аҳолӣ нисбат ба иттилооти бойгонӣ сол аз сол меафзояд. Кормандони филиал кушиш ба он доданнд, ки солҳои наздик дар асоси «Барномаи давлатӣ оид ба рушди соҳа» хизматрасонии электрониро ба роҳ монда эҳтиёҷоти аҳолиро дар муҳлати кӯтоҳтарин иҷро намоянд.
Муфасал:​​​

 

Ҳамаги дар сомона: 7
Истифодабарандаи аъзо шуда: 0
Меҳмон: 7